حافظ قوام بودن مردتان باشید

با خانمها صحیت میکرد که کاش آقایون هم بودن تا مسئولیت های اونها رو هم میگفتم اما فعلا با شما هستم... شما باید حافظ زندگی تون باشید...

فقط حافظ مال و آبرو و شخصیت همسر بودن کافی نیست... حتی باید حافظ قوام بودن همسرتون باشید...

یکی از کارهایی که باید برای تقویت و حفظ قوام بودن همسرتون انجام بدید اینه که کارهای مردونه انجام ندید... و وظایف شوهرتون رو به دوش نکشید...

یکی پرسید آخه خودش ضعف داره و نمی تونه بعضی کارها رو انجام بده...

استاد فرمود: اگر نمی تونه شما صبر کنید... زود دست بکار نشید... در بعضی شرایط باید چندین سال صبر کرد... زود خودتون بارها رو بر دوش نکشید... بذارید باری که یک قوام باید بر دوش بکشه، خودش اون بار رو تحویل بگیره... بذارید با چالش مواجه نشدن با این بارش روبرو بشه... تا به فکر بیفته...

زنهایی که زود نقش های مردونه توی زندگیشون بر عهده میگیرن نادانسته دارن شانیت قوام بودن مرد رو تعطیل میکنن... بعد مردی که قوام بودنش در خانه آشکار نباشه اثرات خوبی نداره...

ن. .ا
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان