ذلول

نمیگم زن ذلیل باشید
خود زن ها هم از مرد زن ذلیل خوششون نمیاد

اما ذلولِ زن و بچه باشید...
این برای خود ما مردها هم بهتر هست...
ن. .ا
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان