کاری که خدا با ما میکنه

شاید یکی از بهترین تصمیمات مدیریتی این چند سالم رو گرفتم (همش هفت هشت نفر تحت مدیریت منن)

تونستم به یه راهکاری برسم که بدون زیر نظر گرفتن رفتار نیروها متوجه میزان تلاششون برای انجام کار بشم

وقتی بهشون گفتم تا یک ماه عملکردتون به لحاظ کمی و کیفی طبق فلان روش ارزیابی میشه و قرار هست به کسانی که عملکرد بهتری دارن ماهانه پاداشی داده بشه... دیدم که اون نیرو که از بقیه کند تر و ضعیفتر هست رنگش عین گچ شده...


بنده خدا نمی دونه اگر تلاشش رو بکنه این طرح بیش از همه به نفع خودشه...

در این روش مشخص میشه چه کسی بیشترین تلاش و همت رو به خرج میده... و ارزش هر کس بر اساس همت و تلاشش نمایان میشه نه استعداد و سرعتش...

این طوری نیروها بر سر سفره تلاششون مینشینن نه استعدادشون


کاری که خدا با ما میکنه...چقدر امروز مطلب نوشتم
ن. .ا
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان