تا مرد سخن نگفته باشد...

سطح عقلانیت آدمها رو به راحتی میشه از سوالاتشون فهمید...

کسی که میپرسه من کی هستم که خدا نماز رو بر من تکلیف کرد؟ (ولو از حقیقت نماز هم خبر نداره)

چرا من؟ چرا ملائکه همچین تکلیفی ندارن چرا حیوانات تکلیف شرعی ندارن؟ بسیار عاقل تر از کسی هست که میپرسه چرا باید نماز بخونم؟ نمیشه همینطوری با خدا حرف بزنم؟سوال عاقل اغلب از اسرار پدیده هاست اما سوال اشخاصی که بهره کمتری از عقل دارن غالبا اعتراض به وجود پدیده هاست...بدون دغدغه مندی برای اسرارشون...


تا مرد سخن نگفته باشد

عیب و هنرش نهفته باشد


ن. .ا
انـ ـــار
ولی باز بهتر از نپرسیدن سواله...

بله... موافقم

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان